Pobožnost křížové cesty v postní době

Datum konání akce
6. 3. - 19. 4. 2019

Pobožnost křížové cesty

Už Panna Maria, apoštolové a první křesťané s úctou navštěvovali v Jeruzalémě místa, kde Pán Ježíš trpěl.

Pod názvem křížová cesta, je pobožnost doprovázení Krista od Piláta na Golgotu známa od roku 1458.

Křížová cesta, rozjímání o poslední cestě Pána Ježíše, je velkou inspirací a posilou ke změně života. A to nejen v době postní. Každý ze čtrnácti příběhů může být totiž i příběhem naším. Všude si můžeme uvědomit, jak moc nám Ježíš v bolestných životních situacích rozumí. A jak jej naše osobní hříchy stále znovu zraňují.

Pobožnost Křížové cesty po celou postní dobu se bude:

  Skalná:
  •   pátek:   17:30 hod
  •   neděle: 15:00 hod
 Luby:
  •   středa:  18:00 hod
  •   neděle:  11:30 hod
 Plesná:
  •   neděle: 9:10 hod

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.