Popeleční středa - začátek postní doby

Datum konání akce
26. 2. 2020

POPELEČNÍ STŘEDA - 26. února 2020

V tento den začíná doba postní, která nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí k větší kajícnosti a obrácení se k Božímu milosrdenství a lásce ve svátosti smíření.

V tento den a na 1. neděli postní se v kostelích uděluje popelec.

Mše sv. na Popeleční středu bude v Lubech v 17:00.

Pro křesťany je Popeleční středa dnem přísného půstu od masa a újmy v jídle. Takové dny najdeme v kalensáři dva: na Popeleční středu a na Velký pátek.

Přísným půstem od masa se rozumí odříci si v tento den v jídelníčku maso (s výjimkou ryb). Újma v jídle pak znamená najíst se do sytosti pouze jednou za den a ostatní jídla pak krátit nebo vynechta.

Přísný půst jsou povinni zachovávat dospělí od 18. do 60. roku života. Mladší lidé (14-18 let) se mají zříci masitých pokrmů, nejsou vázáni půstem újmy.

Od půstu jsou osvobozeni lidé nemocní, kteří musí pravidelně jíst (např. diabetici), nebo těžce tělesně pracující. 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.

Související položky