Popeleční středa - začátek postní doby

Datum konání akce
6. 3. 2019

POPELEČNÍ STŘEDA -

V tento den začíná doba postní, která nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí k větší kajícnosti a smírnému odcinovam našich hříchu.

Udělování popelce bude ve středu a v neděli.

Mše sv. na popeleční středu bude v Lubech v 17:30.

Popeleční středa - den přísného postu od masa a újmy.

Dny přísného postu jsou v celém roce pouze dva a to na Velký patek a právě na Popeleční středu.

Přísným postem se rozumí úplný půst od masa (s výjimkou ryb) a půst újmy tj. najíst se do sytosti pouze jednou denně, ostatní dávky jídla pak krátit. Přísný půst jsou povinni zachovávat dospělí od 18. do 60. roku života. Mladší lidé (14-18 let) se mají zříci masitých pokrmů, nejsou vázáni půstem újmy. Dále pak od půstu újmy osvobozují nemoc, těžká tělesná práce nebo jiný závažný důvod.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.

Související položky