Biřmování v Lubech

Datum konání akce
26. 10. 2019

Kostel sv. Ondřeje, apoštola zažije 26. 10. 2019 od 10:00 slavnost biřmování.

Tuto svátost přijme deset biřmovanců z farností Skalná a Ostrov.

Mši svatou celebruje Mons. Tomáš holub, biskup plzeňský.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.