Uvedení P. Jaroslava Šaška

Datum konání akce
8. 8. 2021 (8:00 - 13:00)

V neděli 8. 8. 2021 bude při všech nedělních mších za přítomnosti P. Jakuba Holíka, generálního vikáře Plzeňské diecéze, do své nové role duchovního správce Řk farnosti Skalná uváděn P. Jaroslav Šašek (více viz Ohlášky). 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.