Koronavirus

Sestry a bratři ze skalenské farnosti!

I dnes stále platí slova našeho biskupa Tomáše z jeho pastýřského listu z 22. 3. 2020: "Svět se skutečně mění a my jsme vyzváni, abychom na tyto změny reagovali zodpovědně, ale zároveň s důvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On je ten, který nás provází".

  • Slovo biskupů v situaci ustupující pandemie z 18. května 2021 najdete ZDE
  • Všechny důležité informace k současným opatřením obecně najdete ZDE.
  • Pár podnětů k důležitosti očkování najdete ZDE.

Aktuální opatření pro bohoslužby a další setkávání ve farnosti 

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, je při nich třeba dodržovat hygienická opatření. Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, s výjimkou členů jedné domácnosti. Pokud se mše účastní méně než 10 osob respirátor ani chirurgickou roušku mít nasazenou nemusíte. Nadále to však důrazně doporučujeme. Jinak nadále platí povinnost mít ústa a nos zakrytý respirátorem. Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce. Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jedna rodina, která sdílí společnou domácnost. 

zdroj: Covid portál

Prosím o dodržování těchto opatření při bohoslužbách i dalších příležitostech. Vyjadřujeme tím nejen zodpovědnost vůči vlastnímu zdraví, ale i ohleduplnost vůči zdraví ostatních. 

A pokud ještě nejste očkováni a nebrání vám v tom nějaké zdravotní kontraindikace, prosím, opět z ohleduplnosti vůči ostatním, abyste tak učinili co nejdříve. Základní informace a povzbuzení najdete ZDE.

Za pastorační tým Řk farnosti Skalná,

P. Petr Hruška
vikář chebského vikariátu

Modlitba na závěr růžence za ukončení pandemie

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa,
všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna 
jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
v mnoha částech Evropy a světa
na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu,
uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny,
dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.

Dej nám důvěru v tvoji blízkost v době zkoušky
a osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe,
který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen

Maria, Matko uzdravení a naděje - oroduj za nás!

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.