test
21. 9. 2018

Přihlaste své děti na výuku náboženství

Náboženství bude probíhat od října 2018 a to v poslední sobota v měsíci v prostorách farní budovy ve Skalné od 10:00 hodin.

Nabízíme Vašim dětem účast na systematické katechezi, která naváže na Vaši rodinnou výchovu dítěte ve víře. Účelem této katecheze je ve spolupráci s Vámi pomoci dětem rozvíjet dar víry, nalézat užší a hlubší vztah k Bohu, k církvi a k našemu farnímu společenství. Děti budou pod vedením  kněze poznávat Písmo svaté, pravdy víry, život z Ducha Svatého, budou uváděny do modlitby a liturgického slavení, účastnit se na různých službách v naší farnosti. V neposlední řadě dostanou prostor k otázkám o životě, o Bohu, o církvi a dalších tématech, která souvisejí s křesťanským způsobem života. Dle Vašeho přání mohou být připraveny ke slavení svátostí.

Náboženství bude probíhat od října 2018 a to v poslední sobota v měsíci v prostorách farní budovy ve Skalné od 10:00 hodin.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.