Důležité
29. 1. 2019

Poselství papeže Františka ke Světovému dni nemocných

Papež František vydal poselství k 27. světovému dni nemocných, který se každoročně připomíná 11. února na památku Panny Marie Lurdské a který se v letošním roce bude slavnostně připomínat v indické Kalkatě.

27. světový den nemocných

Letošní Světový den nemocných bude zaměřený na téma: „Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.“  Tato slova jsou obsažena v Matoušově evangeliu, kde Ježíš udílí rady svým učedníkům, jež vysílá do světa (Mt 10,8), a slovo „zdarma“ tak udává tón mise. 

Ve svém poselství papež připomíná život sv. Matky Terezy z Kalkaty, která je mimořádným svědectvím nezištné lásky a která byla papežem Františkem v roce 2016 svatořečena. V indické Kalkatě, kde žila a zemřela, také proběhnou hlavní oslavy letošního Světového dne nemocných.

Život je Božím darem

„Život je darem od Boha, darovat znamená dát sebe samého,“ je uvedeno v papežově poselství ke Světovému dni nemocných, které dále pokračuje: „Tváří tvář ´skartační kultuře´a lhostejnosti bych rád potvrdil, že tento dar by měl být přijímaný jako určité paradigma, tj. vzorec myšlení, schopné vyhrát nad individualismem a současnou sociální roztříštěností, aby mohl vytvořit nové vztahy a formy spolupráce mezi národy a různými kulturami". V tomto daru se odráží Boží láska, která vrcholí vtělením Božího Syna Ježíše a vylitím Ducha Svatého. „Podporovat kulturu nezištnosti a daru,“ uvádí dále papež, „je nezbytné k překonání kutury zisku.“

Život není soukromým vlastnictvím

Dále papež dodává, že „gesta nezištného daru jsou nejvěrohodnější cestou evangelizace. Péče o nemocné vyžaduje profesionalitu a něhu, nezištná gesta, bezprostřední a jednoduchá, jako je např. pohlazení.“ 

„A právě proto, že život je darem, nemůže být považován za soukromé vlastnictví, především pak tváří v tvář úspěchům medicíny a biotechnologie, které by mohly člověka vést k pokušení manipulovat se stromem života,“ stojí dále v poselství. 

Každý člověk je potřebný

Solidarita je ctnost nezbytná k existenci: „Žádný člověk se nikdy zcela nedokáže osvobodit od pomoci druhých.“

„Jen když se člověk nepovažuje za svět sám pro sebe, ale jako někdo, kdo je svou povahou spojen s ostatními, které považuje za své bratry, je možná praxe sociální solidarity založené na společném blahu,“ píše dále papež ve svém poselství ke Světovému dni nemocných. „Není potřeba se bát,“ dodává dále papež, „uznat, že potřebujeme pomoc a že si sami nedokážeme dát vše, co potřebujeme, protože sami a svými silami nejsme schopni zvládnout všechny limity.“

Sehnout se k chudobě

Ve svém poselství dále papež připomíná model charitní lásky, která zviditelňuje Boží lásku chudým a nemocným. Jako příklad uvádí sv. Matku Terezu z Kalkaty, která byla celý svůj život velkorysou dárkyní Božího milosrdenství. Skláněla se k bezmocným lidem, kteří umírali podél cest, uznávala v nich důstojnost, kterou jim daroval Bůh, a oslovovala i mocné světa. „Sv. Matka Tereza nám pomáhá chápat, že jediným kritériem jednání musí být nezištná láska,“ píše papež.

Zdraví je dobrem, které máme sdílet

„Lidská nezištnost je kvasem práce dobrovolníků, kteří hrají v sociálně-zdravotní oblasti velkou roli a žijí výmluvným stylem milosrdného Samaritána,“ zdůrazňuje papež František a dále píše: „Rozměr nezištnosti by měl oživovat především katolická zdravotní zařízení, neboť toto je logika evangelia, která určuje jejich práci jak ve vyspělých tak i rozvojových zemích.“

Katolická zařízení jsou povolána k tomu, aby vyjadřovala smysl daru, nezištnosti a solidarity, jako odpověď na logiku zisku za každou cenu. „Zdraví je dobrem, kterého si můžeme užívat naplno pouze tehdy, je-li sdílené. Radost nezištného daru je měřítkem zdraví křesťana,“ stojí dále v listu.

(Zdroj: Vatican News, Tiskové středisko Svatého stolce)

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.