Výsledky Tříkrálové sbírky 2019 na území farnosti Skalná

XIX. ročník Tříkrálové sbírky, který se v naší farnosti konal ve dnech 5. - 12. ledna 2019, vynesl podle sčítání 72.095,-Kč, což je opět mírný nárůst oproti předchozímu roku, kdy jsme vykoledovali částku 66.593 Kč.

XIX. ročník Tříkrálové sbírky, který se v naší farnosti konal ve dnech 5. - 12. ledna 2019, vynesl podle sčítání 72.095,-Kč, což je opět mírný nárůst oproti předchozímu roku, kdy jsme vykoledovali částku 66.593 Kč.

Místní podíl, který je 65% z celkové vykoledované sumy (tj. předběžně 46.862,- Kč), bude jako obvykle použit na podporu charitních projektů a projektů sociálních služeb a bude rozdělen takto:

  • 55% (tj. předběžně 25.774,- Kč) na služby Hospice Sv. Jiří o. p. s. v Chebu, který provozuje zdravotní službu domácí péče s hospicovou složkou a sociální službu odborného sociálního poradenství v paliativní péči rodinám, které se starají doma o své umírající

 

  • 45% (tj. předběžně 21.088 Kč) na podporu práce děti a mládeže ve farním obvodě. Financování programu, setkání apod.
     

Do Tříkrálové sbírky se letos zapojilo 20 skupinek a koledníků i s vedoucími skupinek bylo letos celkem 76.

Všem dárcům i koledníkům ze srdce děkujeme a přejeme hodně Božího požehnání do celého roku! 


Soubory ke stažení

velikost 353 KB
velikost 834 KB
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.