Ohlášky

Modleme se společně litanie

V liturgickém mezidobí se v pátek přede mší svatou modlíme Litanie k patronu naši farnosti sv. Janu Křtiteli. Společně ho vzývejme i nyní v této době nejen za farnost, ale i celé město i další místa, která patří do naší farnosti.

Text Litanií naleznete o něco níže.

Modlitba opravdu posiluje, protože pak můžeme vnímat to, co říká Písmo, že Bůh je všude kolem nás a nezapomíná na nás.

 

Pane, smiluj se - Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se - Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se - Pane, smiluj se.
 
Bože, náš nebeský otče, smiluj se nad námi.
Bože, Synu vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože, Duchu svatý, smiluj se nad námi.
Bože, v trojici jediný, smiluj se nad námi.
 
Svatá Maria, oroduj za nás.
Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás
 
Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás.
Dítě rodiči na Bohu vyprošené, oroduj za nás.
Dítě Bohem podivuhodně slíbené, oroduj za nás.
Dítě Duchem svatým v lůně matky naplněné, oroduj za nás.
Dítě v lůně matky plesající při setkání s Mesiášem, oroduj za nás.
Dítě, z jehož narození se mnozí radovali, oroduj za nás.
Dítě, kterému sám Bůh dal jméno, oroduj za nás.

Předchůdce Páně, smiluj se nad námi.
Proroku Nejvyššího, smiluj se nad námi.
Ty, který jsi připravoval cestu Pánu, smiluj se nad námi.
Ty, který jsi miloval samotu, smiluj se nad námi.
Ty, který jsi pravým příkladem opuštění světa, smiluj se nad námi.
Ty, který jsi příkladem Boží lásky k lidem, smiluj se nad námi. 
Ty, který jsi příkladem přísného života, smiluj se nad námi.
Ty, který jsi příkladem pravého sebezapření, smiluj se nad námi.
Ty, který jsi příkladem pravého pokání, smiluj se nad námi.
Ty, který jsi příkladem pokory, smiluj se nad námi.
Ty, který jsi příkladem čistoty, smiluj se nad námi.
 
Hlase volajícího na poušti, prosíme tě, vyslyš nás.
Kazateli cesty spásy, prosíme tě, vyslyš nás.
Křtiteli kajících se hříšníků, prosíme tě, vyslyš nás.
Křtiteli Pána Ježíše, prosíme tě, vyslyš nás.
Zastánce a ochránce pravdy, prosíme tě, vyslyš nás.
Mučedníku pravdy, prosíme tě, vyslyš nás.
Největší mezi lidskými syny, prosíme tě, vyslyš nás.

Na tvou přímluvu, ať Bůh ochraňuje všechny obyvatele Skalné, Plesné, Lubů i všech ostatních obcí naší farnosti, prosíme tě, vyslyš nás.

Na tvou přímluvu prosíme o pokoj a bezpečí pro jejich rodiny, příbuzné i přátele, prosíme tě, vyslyš nás.

Na tvou přímluvu prosíme za zastavení šíření současné epidemie koronaviru, překonání tohoto těžkého času, za naději pro nás všechny, prosíme tě, vyslyš nás.

Na tvou přímluvu vyprošujeme od Boha dar zdraví pro nemocné, prosíme tě, vyslyš nás.

Na tvou přímluvu vyprošujeme od Boha dar síly pro všechny, kdo s nemocí bojují v první linii, prosíme tě, vyslyš nás.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
 
Modleme se:
Bože, na přímluvu svatého Jana Křtitele tě prosíme, o vyslyšení našich proseb, o naději, která vychází z tvého milosrdenství a lásky k nám, o jistotu, že nás nikdy neopouštíš a jsi dárcem dobra a pokoje. Amen.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.