Ohlášky

Program ve farnosti Skalná od neděle 15. 3. 2020

F A R N O S T   S K A L N Á

N O U Z O V Ý   S T A V

V návaznosti na Prohlášení otce biskupa Tomáše (na www.farnostskalna.cz), upřesňujeme, jak bude vypadat program ve Farnosti Skalná:

Ve farnosti jsou zrušeny

všechny veřejné bohoslužby a duchovní akce.

Pro všechny věřící otec biskup udělil dispens od účasti na bohoslužbách po celou dobu nouzového stavu.

Bohoslužby je možné sledovat přes sdělovací prostředky

(rozhlas, televize, internetové vysílání).

Mše svaté budou slouženy bez účasti lidu.

Všechny nahlášené intence budou odslouženy.

 

Pro osobní modlitbu budou otevřeny kostely:

sv. Jana Křtitele ve Skalné denně od 9:00 do 18:00.

 

Telefonicky si individuálně můžete domluvit:

Svátost smíření, svátost pomazání nemocných, svaté přijímání,

duchovní rozhovor, atd.

Číslo mobilu: 723 459 162 (P. Petr Mecl)

 

Pohřební obřady je možné konat veřejně i za účasti více jak 30ti osob.

 

P. Petr Mecl

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.