Ohlášky

VELIKONOCE 2020 VE FARNOSTI SKALNÁ

Milí farníci,

Milí účastníci přenosů liturgických akcí,

Milí obyvatelé žijící na území farnosti,

 

Letošní Velikonoce budou stejné i jiné. Jiná bude forma slavení jak v chrámech, tak i v rámci lidových oslav, kdy zřejmě klasická česká pomlázka bude velmi omezena.

Stejné budou letošní Velikonoce v tom, že půjde o připomenutí a prožití posledního týdne pozemského života našeho Pána Ježíše Krista a skutečnou oslavu jeho skutečného zmrtvýchvstání.

Vstupme o letošních Velikonocích do příběhu Ježíše Krista, buďme den co den s ním, přemýšlejme o jeho slovech i činech, snažme se mu být srdcem i malým společenstvím našich rodin nablízku. Nebojme se mluvit o našich myšlenkách, které nás napadají, protože společné sdílení je vzácný dar.

Přeji a v modlitbě všem vyprošuji, ať Bůh sám požehná tyto dny, ať cítíme jeho blízkost, jeho bolesti i jeho slavné vítězství.

V následujícím odkazu najdete základní informace k liturgickým akcím od Květné neděle do Pondělí Velikonočního oktávu.

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.