Ohlášky

Výzva biskupa Tomáše věřícím diecéze

Výzva otce biskupa Tomáše věřícím plzeňské diecéze (10. 3. 2020)


Milé sestry, milí bratři, 


obracím se na vás v situaci, kterou si asi nikdo z nás ještě před pár dny nedokázal představit. Svět se skutečně mění a my jsme vyzváni, abychom na tyto změny reagovali zodpovědně, ale zároveň s důvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On je ten, který nás provází a chrání. Rád bych v této souvislosti znovu vyzval každého z vás, aby se vrátil k pastýřskému listu, kterým jsme letošní rok začali. Slova našeho Pána Ježíše Krista „Nebojte se, já jsem přemohl svět“ jsou právě v těchto dnech velmi aktuální, abychom byli lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí pro druhé. 
Naší vládou jsme v současné situaci vyzváni k opatřením, která je třeba vzít vážně a skutečně respektovat. Pro nás věřící křesťany, kteří se jako církev shromažďujeme ke společným modlitbám v plzeňské diecézi, upřesňuji všeobecná vládní nařízení následujícím způsobem: 

1. Zodpovědností každého duchovního je zajistit, aby na bohoslužbách nebylo skutečně více než 100 osob. Pro ty sestry a bratry, kteří se z tohoto důvodu nemohou zúčastnit nedělní bohoslužby, uděluji dispens od účasti na nedělní bohoslužbě. 

2. Vyzývám sestry a bratry, kteří překročili 70 let života, aby se nedělní bohoslužby účastnili prostřednictvím sdělovacích prostředků (zvláště TV Noe a Radia Proglas), a uděluji jim také dispens od účasti na nedělní bohoslužbě. a. Pro slavení eucharistie a svaté přijímání využijte mše svaté ve všední den. b. V případě, že ve vašem okolí ve všední den není slavena mše svatá, obraťte se s prosbou o přinesení svatého přijímání na svého kněze.

3. Z důvodu ohleduplnosti vůči podávajícím důrazně doporučuji přijímat eucharistii na ruku. 

4. Při obřadu pozdravení pokoje vynechejte podání rukou.


Prosme Matku Boží, aby jako Uzdravení nemocných a Pomocnice křesťanů stála při nás v těchto chvílích, které nám ukazují, jak málo jsme těmi, kteří „poručí větru dešti“ a mají život plně ve svých rukou. 
                                                        biskup Tomáš 
 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.