Ohlášky

ČÁSTEČNÉ OBNOVENÍ VEŘEJNÝCH BOHOLUŽEB

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 17. 4. 2020,

Pravidel vydaných Stálou radou ČBK

a Rozhodnutí diecézního biskupa o praktických pravidlech platných pro uvolňování omezení týkajících se bohoslužeb v plzeňské diecézi, budou od pondělí 27. dubna 2020 částečně obnoveny veřejné bohoslužby v kostelích farnosti Skalná.

 

1. Nadále platí dispens diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním bohoslužeb on-line.
Tuto možnost je vhodné upřednostnit u ohrožených skupin věřících.
Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje každá bohoslužba v týdnu nedělní povinnost účasti na mši svaté.
2. Diecézní biskup stanovuje, že Eucharistie se při bohoslužbách podává pouze na ruku.
3. Svátost smíření bude možné přijmout po telefonické dohodě s knězem na vhodném termínu. MOBIL: 723 459 162

 

OBDOBÍ 27. 4. - 10. 5. ÚČAST MAX. 15 LIDÍ

SKALNÁ - PONDĚLÍ, ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK, SOBOTA

                  17:15 - 17:45 ADORACE (pouze online)

                  17:45 - 17:55 VSTUP DO KOSTELA

                  18:00 MŠE SVATÁ S LITANIEMI KE SV. JANU KŘTITELI (15 LIDÍ)

LUBY - STŘEDA

                  17:45 - 17:55 VSTUP DO KOSTELA

                  18:00 MŠE SVATÁ S LITANIEMI KE SV. JANU KŘTITELI (15 LIDÍ)

 

KOPANINA - SOBOTA

                  12:45 - 12:55 VSTUP DO KOSTELA

                  13:00 MŠE SVATÁ S LITANIEMI KE SV. JANU KŘTITELI (15 LIDÍ)

                  SVOU ÚČAST NAHLAŠTE NA MOBIL: 723 459 162 

 

NEDĚLE 3. 5. a 10. 5.

  SKALNÁ 8:50 - 9:00 VSTUP DO KOSTELA

                  9:00 MŠE SVATÁ (ÚČAST MAX. 15 LIDÍ)

  LUBY 10:50 - 11:00 VSTUP DO KOSTELA

             11:00 - MŠE SVATÁ (ÚČAST MAX. 15 LIDÍ)

  PLESNÁ 13:50 - 14:00 VSTUP DO KOSTELA

                 14:00 - MŠE SVATÁ (ÚČAST MAX. 15 LIDÍ)

  SKALNÁ  17:15 - 17:45 ADORACE (pouze online)

                   18:00 LITANIE KE SV. JANU KŘTITELI

DO POČTU ÚČASTNÍKŮ SE ZAPOČÍTÁVAJÍ I KNĚZ A VARHANÍK!

 

PRAVIDLA PRO VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY:

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Text mimořádného opatření vlády ze 17.4., kde jsou informace ohledně bohoslužeb naleznete v přiloženém souboru (bod 6)

 

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.