Ohlášky

DUŠIČKY V NOUZOVÉM STAVU

SLAVENÍ PAMÁTKY

VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH 

 

Společná mše svatá za všechny zemřelé bude sloužena

v pondělí 2. listopadu 2020 od 18:00hod.

ve farním kostele sv. Jana Křtitele ve Skalné

bez účasti veřejnosti.

 

V přímluvách se budeme přimlouvat za zemřelé z jednotlivých obcí farnosti a budeme prosit za ty, které dáváte do modliteb na lístečkách.

Tuto mši svatou lze sledovat na webové stránce farnosti: www.farnostskalna.cz.

V době bohoslužby můžete doma za zemřelé ze svého okolí zapálit svíčku.

Požehnání všech hřbitovů bude provedeno soukromně

bez účasti veřejnosti.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.