Ohlášky

Nová omezení vlády od 14102020

 

Nová omezení vlády od 14.října

ohledně bohoslužeb a náboženských akcí

Na základě usnesení Vlády ČR jsou platná s účinností od 14.10. 2020 nová opatření, která se týkají i bohoslužeb a náboženských akcí. Níže přinášíme rekapitulaci současného a nového stavu:
Od 14. 10. od 00:00 hodin platí tato nová omezení (viz usnesení č. 1021):
- vnitřní i venkovní akce jsou omezeny do 6 osob - explicitně se týká i bohoslužeb a dalších náboženských akcí

- tento zákaz se nevztahuje na svatby a pohřby, ty jsou omezeny až od pondělí 19. 10. na počet 30 osob

- společně zpívat může maximálně 5 lidí (z těch 6)

- zakazují se koncerty a kulturní pořady všeho druhu

- uzavřeny jsou všechny školy mimo mateřských (usnesení č. 1022), což se dotkne i výuky náboženství

 

Převzato z www.cirkev.cz 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.