Ohlášky

Popel a půst

 

Přichází s železnou pravidelností každý rok. Na jejím počátku je vždy jiné datum. Mnozí se těší na křížové cesty, popelec, na možnost si něco odřeknout, i když tu máme po celý rok, ale přece jen ta doba postní nás k tomu tak nějak vede (jsem už slyšel vícekrát). Strávíme s ní každoročně přes šest týdnů, ale víme vždy, co s ní? Jak správně naložit s tímto Božím darem?

 Může se nám stát, že naše představy by se mohly rozcházet s pravou podstatou a realitou postní doby. Především postní doba tu není kvůli popelci. Je to krásná svátostina, která mi má pouze připomenout velmi aktuální skutečnost dnešní doby - pomíjivost života. A ještě aktuálnější skutečnost života z víry – pravdivost Božího slova. Takový je smysl obou formulací, se kterými přijímáme posvěcený popel. Ale nesmí u toho zůstat. Nechat si posypat hlavu, či přijmout kříž na čelo, je jedna věc, uvádět postní dobu do vlastního života, věc druhá.

Především bychom si měli připomenout, že těch 40 postních dní (neděle a slavnosti nejsou postními dny) je čas přípravy na nejdůležitější svátky křesťanské i židovské víry – na Paschu, Velikonoce.

Do mého života se mají promítnout zásadní události prožité izraelským národem nebo jejich jednotlivci a Boží vedení. Především mě ale zve Ježíš, abych s ním prošel kousek jeho života v modlitbě a ve všem, co s ní souvisí.

Tato doba by se ale neměla stát mým celoživotním postojem smutku a nářku nad Ježíšovou smrtí, kterou sice projdeme, ale Ježíšův život zde také nekončí.

Symbolické číslo 40 nás odkazuje na úžasné události lidské spásy, na lidské skutky a především Boží lásku, která miluje stvoření. Proto po 40ti dnech nenastává konec. Jen si vzpomeňme:

Potopa světa neznamenala konec všeho, ale vyústila v Boží smlouvu s Noemem a pokračování života.

40tidenní pobyt Mojžíše na hoře Sinaj přináší sice křepčení kolem zlatého telete, ale především dar desek Zákona. Dar, který platí dodnes.

40tidenní doba postní mě sice vede stále blíž a blíž Kalvárii, ale vrcholem postní doby není dnešní popelec, ani půst dnes a na Velký pátek, ani řada diet, jak to předkládají různé výklady těch, kteří zatím nic nepochopili. Ani to není příprava na to, abychom se vešli do letního oblečení…

Jejím skutečným vrcholem je Velikonoční vigilie a moje osobní obnova křestního vyznání. Aby to nebyla jen planá slova, k tomu slouží celá postní příprava.

(Inspirováno myšlenkami papeže Benedikta XVI.)

Požehanou dobu postní přeji a vyprošuji všem bez rozdílu víry či věku.

P. Petr Mecl

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.