Ohlášky

ZRUŠENÍ REZERVACÍ

Na základě nového nařízení Ministerstva zdravotnictví platného od pondělí 26. 4. 2021 rušíme prozatím ve farnosti rezervační systém na mše svaté.

I nadále je však nutné dodržovat následující pravidla:

1. Na bohoslužbu je nuté mít nasazený resirátor třídy FFP2 a vyšší nebo mít nanoroušku.

2. Při příchodu a odchodu je nutné si desinfikovat ruce.

3. Během bohoslužby dodržovat předepsané rozestupy.

Systém obsazování lavic:

1. Obsazují se pouze liché řady lavic počítáno od předu.

2. Společně v lavici bez rozestupu smí sedět pouze rodina žijící ve společné domácnosti.

3. Jinak smí v jedné řadě sedět maximálně 3 lidé.

4. Dbejte, prosím, pokynů ministrantů a kněze.

Děkujeme za pochopení a společně se těšme, až si budeme moci opět sednout bez omezení.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.