Svátost pokání a smíření

Pokaždé, když Boha zradíme špatným myšlením, slovy či skutky, kterým říkáme hříchy, je nutné, abychom se s Bohem smířili. Při smíření s Bohem nám pomáhá kněz, který při svěcení obdržel skrze svého biskupa od Ježíše moc odpouštět hříchy. Ti, kdo nikdy nebyli ještě u svátosti smíření a mohou se na ni náležitě připravit - ať se nebojí kontaktovat kněze.

Každý věřící je povinen alespoň jednou do roka k této svátosti přistoupit.

Potřebujete se smířit s Bohem a najít klid v duši?

Svátost smíření lze přijmout v rozhovoru s knězem vždy 1/2 hodiny před mší sv. nebo po osobní domluvě kdykoliv.

Jste pokřtěni, ale nebyli jste nikdy u zpovědi?

Hledajících, jako jste vy, je více, než byste si mysleli, takže se na faře informujte, kdy a jak se můžete připravit

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.