Podpora v nesnázích

Církev je Boží rodinou ve světě. V této rodině nesmí být nikdo, kdo by trpěl kvůli nedostatku toho, co je pro život nezbytné. Zároveň však caritas - agapé (nezištná láska k bližnímu) překračuje hranice církve. Podobenství o milosrdném Samaritánovi zůstává měřítkem, které ukládá univerzalitu lásky, již je třeba uplatňovat vůči potřebnému člověku, s nímž jsme se setkali "náhodou" (srov. Lk 10,31).

papež Benedikt XVI., encyklika Deus caritas est, odd. 25

Nabídka a rozvoj služeb těm, kteří trpí jakoukoli nouzí či bolestí, je tedy jednou ze základních částí poslání farnosti. Protože rozvíjení takovýchto služeb na území farnosti vyžaduje širší spolupráci s celou místní církví (diecézí) jsou charitativní služby v naší farnosti většinou organizovány pod hlavičkou Farní charity Cheb, případně ve spolupráci s dalšími organizacemi jako např. mobiilní Hospic sv. Jiří

V případě potřeby takovéto podpory, obracejte se, prosíme, buď na duchovního správce farnosti P. Jaroslava Šaška (viz Kontakty), nebo přímo na tyto spolupracující organizace.

Přehled služeb Farní charity Cheb a dalších spolupracujících organizací zde:

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.