Pohřeb

Rozloučení s blízkým zesnulým je smutnou událostí. Kněz může při pohřbu vnést pozůstalým naději do jejich smutku a bolesti. Modlí se a přimlouvá za zemřelého, ale i za ty, které smrt ranila. Aby si kněz mohl pro obřad rozloučení vhodou řeč, zpravidla pozůstalí před pohřbem nebo rozloučením kněze navštíví.

Je vhodné, aby tuto krátkou návštěvu absolvovali nejbližší příbuzní anebo ti, kteří vyřizují pohřeb, buď před anebo po návštěvě pohřební služby.

Čas návštěvy je dobré kdykoliv domluvit osobně anebo telefonicky.

Den a čas pohřbu je třeba domluvit telefonicky s knězem přímo během jejich domluvy v kanceláře pohřební služby. Předejde se tak situaci, kdy máte domluven termín pohřbu a příslušný kněz má již pro tento termín jinou, nepřeložitelnou povinnost. 

Chcete, aby se za vašeho zemřelého sloužila mše svatá?

Přijďte za knězem před anebo po mši domluvit s ním nejvhodnější termín.

Zemřel vám někdo blízký a chcete se s ním důstojně rozloučit na hřbitově nebo v obřadní síni?

Nebojte se telefonicky nebo osobní návštěvou oslovit kněze. Je lépe, aby o tom věděl co nejdříve po úmrtí.
Je také vhodné, aby se kněz vaším prostřednictvím dozvěděl o životní pouti zemřelého.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.