Vedení farnosti

Od 1. září 2022 je Římskokatolická farnost Skalná svěřena do společné péče kněze a administrátora

  • P. Jaroslav Šašek je pověřen duchovní správou farnosti. Ve spolupráci s farníky slouží bohoslužby, zpovídá, osobně doprovzí lidi v nouzi či na jejich životní cestě, připravovuje ke svátostem, oddává, pohřbívá, spolupracuje na farních akcích a spolu s pastorační radou farnosti hledá a pomáhá dozrávat tomu, co ve farnosti přináší ovoce lásky a pokoje. Více se o něm můžete dozvědět ZDE a především ZDE
  • Jaromír Slezák je pověřen správou majetku farnosti a taky je pastorační asistent. Je statutárním zástupcem farnosti. Ve spolupráci s farníky a za podpory ekonomické rady farnosti koordinuje financování, opravy kostelů, prodeje či směny pozemků apod.  Jako pastorační asistent po dohodě s farářem Jaroslavem provádí adoraci a bohoslužbu slova. 

Kontakty na vedení farrnosti:

  • Jaroslav Šašek, duchovní správce Řk farnosti Skalná, tel. 607 202 127, jaroslav.sasek@bip.cz 
  • Jaromír Slezák, statutární zástupce a materiální správce Řk farnosti Skalná a pastorační asistent, tel. 725 582 806, slezák@bip.cz 
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.