Vedení farnosti

Od 1. srpna 2021 je Římskokatolická farnost Skalná svěřena do společné péče dvou kněží:

  • P. Jaroslav Šašek je pověřen duchovní správou farnosti. Ve spolupráci s farníky slouží bohoslužby, zpovídá, osobně doprovzí lidi v nouzi či na jejich životní cestě, připravovuje ke svátostem, oddává, pohřbívá, spolupracuje na farních akcích a spolu s pastorační radou farnosti hledá a pomáhá dozrávat tomu, co ve farnosti přináší ovoce lásky a pokoje. Více se o něm můžete dozvědět ZDE a především ZDE
  • P. Petr Hruška je pověřen správou majetku farnosti a jako okrskový vikář také koordinací pastorační péče ve vikariátu Cheb. Je statutárním zástupcem farnosti. Ve spolupráci s farníky a za podpory farní kanceláře v Chebu koorduje financování, opravy kostelů, prodeje či směny pozemků apod. a je v kontaktu především s ekonomickou radou farnosti. Jako okrskový vikář se s P. Jaroslavem doplňuje při některých bohoslužbách a dalších pastoračních a charitativních aktivitách. Něco se o něm můžete dozvědět ZDE, nebo např. ZDE

Kontakty na vedení farrnosti:

  • Jaroslav Šašek, duchovní správce Řk farnosti Skalná, tel. 607 202 127, jaroslav.sasek@bip.cz 
  • Petr Hruška, statutární zástupce a materiální správce Řk farnosti Skalná a okrskový vikář chebského vikariátu, tel. 608 656 557, hruska@bip.cz 
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.