Poutní slavnost LUBY

Tradiční svatoondřejská pouť v Lubech s následným posezením na farní zahradě
Datum konání akce
27. 11. 2021 (16:00 - 18:00)

Podrobnosti budou upřesněny

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.