Důležité Blog

Setkání zástupců pastoračních rad s biskupem

Setkání zástupců pastoračních rad farností a farních synodálních koordinátorů s biskupem Tomášem v Plzni
Datum konání akce
6. 11. 2021 (10:30 - 16:30)

Setkání koordinátorů synodálního procesu a zástupců Pastorační rady farnosti (PRF) z farností s biskupem Tomášem proběhne v sobotu 6. listopadu 2021 od 9.30 v sále Koinonie v Plzni-Liticích. Tématem setkání bude synodální proces ve farnostech. Konec v 15.30, oběd a teplé nápoje hradí biskupství.

Jména účastníků (2 koordinátoři; pokud tito nejsou členy PRF, tak vedle nich ještě
1-2 členové PRF) za farnost je třeba po domluvě s pastorační radou farnosti a duchovním správcem farnosti nahlásit do konce října na e-mailovou adresu kanclerstvi@bip.cz. 

Vící informací k synodálnímu procesu na bip.cz/synoda

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.