Pozvánka na Vánoční koncert ve Skalné

Datum konání akce
1. 12. - 29. 12. 2022

Římskokatolická farnost Skalná
IČ: 47 72 07 60, sídlo: Kostelní náměstí 16, 351 34 Skalná,
zastoupená: Mgr.Jaroslav Šašek, duchovní správce,
jaroslav.sasek@bip.cz; t. 607202127.

LUBĚNKY – VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE VE SKALNÉ

ÚTERÝ 27.12. 2022 od 16:00 hod

Těšíme se na vás, milí sousedé a sympatizanti farnosti Skalná.

Jaroslav Šašek, duchovní správce a Jaromír Slezák, materiální správce farnosti a všichni katoličtí křesťané zde a žehnáme vám +…………………

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.