Tříkrálová sbírka 2023

Pozvánka k zapojení se do Tříkrálové sbírky 2023
Datum konání akce
9. 12. 2022 (11:00) - 15. 1. 2023 (11:00)

Tříkrálová sbírka 2023 se koná ve dnech 1. – 15. 1. 2023

Tři králové přejí do nového roku všechno dobré i Vám K+M+B

Možnosti přispění:

 • tradičně do kasiček – koledníkům obcházejícím domácnosti, obchody, úřady a firmy
 • nové místa pro koledování – obce Křižovatka, Nový Kostel, Milhostov a Velký Luh
 • stacionární kasičky – stabilně umístěné kasičky na veřejně přístupných místech
  • v kostelích ve Skalné, Plesné a Lubech
 • virtuální kasička – účet, kam dárci mohou poslat svůj příspěvek na: www.trikralovasbirka.cz, Kdo chcete podpořit místní záměr, vložte poštovní směrovací číslo Skalné: 351 34
 • bankovním převodem – na Sbírkový účet 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777930039
 • prostřednictvím QR kódu (viz vpravo):
 • DMS – dárcovské SMS zprávy na tel. číslo 87 777 ve tvaru:
  • DMS KOLEDA 30 (30 Kč jednorázově) nebo DMS TRV KOLEDA 30 (30 Kč měsíčně)
  • DMS KOLEDA 60 (60 Kč jednorázově) nebo DMS TRV KOLEDA 60 (60 Kč měsíčně)
  • DMS KOLEDA 90 (90 Kč jednorázově) nebo DMS TRV KOLEDA 90 (90 Kč měsíčně)

Místní podíl výtěžku bude rozdělen mezi:

 • Hospic Sv. Jiří Cheb (30%)
 • Farní charitu Cheb (30%)
 • projekty Diecézní charity Plzeň v Chebu (20%)
 • Radka Neuschela na léčbu a rehabilitaci, kterou nehradí zdravotní pojišťovny (20%)

Hledáme spolupracovníky:

Hledáme ochotné koledníky, kteří by se chtěli podle platných hygienických opatření osobně
zapojit.

Děkujeme za Vaši ochotu a štědrost a přejeme Vám radost, lásku a trpělivost na cestu rokem
2023. Věříme, že TS 2023 bude opět jedním z mostů, které spojují štědré dárce s lidmi
v nouzi, a za to Vám všem moc děkujeme.

Kontakty na pořádající organizaci:

Ing. Eva Kolafová, DiS.                     Jaromír Slezák
tel. 731 619 729                                   tel. 725 582 806
charita@farnostcheb.cz                 farnostskalna@bip.cz

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.