Program bohoslužeb pro rok 2023

Datum konání akce
3. 4. - 30. 6. 2023

Program bohoslužeb pravidelně: rok 2023
NEDĚLE:

8:30 - PLESNÁ              10:00 - SKALNÁ             11:30 - LUBY

1. a 3. sobota měsíce - 11:00 - KOPANINA (fara)
úterý - 16:00 - LUBY – fara: mše sv., růženec, dle ohlášení.
1. pátek v měsíci: SKALNÁ - 16:00 - sv. pokání + adorace + mše sv.
1. pátek v měsíci: Luby – 17:00 hod – adorace, zpěv.
1. sobota měsíce 13:00 hod Skalná – fara – mládež (4.3., 1.4. - Plzeň setkání mládeže s biskupem, odjezd v 7 hod, návrat ca 18 hod.)

Další akce a setkávání mimo pravidelný pořad:
15.3. – 19.3. – Exercicie přihlášených na Sv. Hoře s Mons. J. Žákem.

25.3. – 13 hod – Zpovídání Luby a 15 hod Skalná.

6.4. – Zelený čtvrtek – Skalná v 16:00 hod

7.4. – Velký Pátek – Skalná v 16:00 hod.  Křížová cesta – Luby 15:00 hod.

8.4. – Vigilie Vzkříšení – Skalná – 19:00 hod.

9.4. – Boží hod Vzkříšení – Skalná – 10:00 hod a Luby – 11:30 hod.

10.4.- Pondělí velikonoční – Plesná – 10:00 hod.

8.5. – pondělí – Vikariátní pouť v Chlumu sv. Maří

13.5. – sobota – pěší pouť do Chlumu sv. Maří – mše svatá ve 13:00 hod.

27.5. – 30 let Plzeňské diecéze v katedrále od 10:30 hod (arc.Graubner).

2.6. – pátek – Skalná – 16 – 21:30 hod – NOC KOSTELŮ.

Setkání Banátských Čechů a Slováků ve Skalné (mj. farní den)

24.6. – sobota - 10:30 hod – Mše svatá s ThLic. Tomášem Holubem, biskupem Plzeňským, hosty a programem pro všechny v místní sportovní hale.

 

 

 

 

 

 

 

 

O prázdninách nebudou setkání ve všední dny a mládež dle dohody.

Čas pro vás vždy půl hodiny před mší sv., nebo dle domluvy!
středa–pátek není kněz ve farnosti (+ 2. a 4. sobota měsíce), služba kaplana ve věznici Kynšperk n.O. (tel. 352306405).
Kontakt: sasajara@seznam.cz;  jaroslav.sasek@bip.cz;  tel. 607202127 

Dobrý Bůh vám žehnej !!! – br. Jaroslav a br. Jaromír (725582806).

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.