Video Život farnosti
30. 6. 2016

Kázaní Mons Tomáše Holuba při poutní oslavě Sv. Jana Křtitele ve Skalné v sobotu 25. června 2016

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.