Koncert Setkání
24. 6. 2017

Poutní oslava k ctí sv. Jana Křtitele ve Skalné - 24. června 2017

 

Dne 24. 6. 2017 se ve Skalné uskutečnila Pouť ke sv. Janu Křtiteli. Tuto tradiční událost zahájila mše svatá provázena místním farářem Piotrem Libnerem. směřovaná právě k patronu Janu Křtiteli, který je patronem nejen kostela, ale i města. Přítomna byla i starostka města Rita Skalová společně se starostou partnerské obce Neusorg Peterem Königem.

Po mši svaté se plynule přešlo na kulturní program, který byl velice pestrý, a který přilákal mnoho návštěvníků. Představil se oblíbený ženský sbor Luběnky, který provázel i bohoslužbu, dále byla k vidění interaktivní pohádka, do které byly vtaženy především diváci z řad dětí s názvem "Noemova Archa". Zahráli ji umělci ze skupiny "Koinonia Jan Křtitel" Poté přišla na řadu bluesová skupina z Plzně "Old school band". Svůj talent představily i místní tradiční tanečnice lidových a country tanců "Trnky - Brnky". Jako sólová zpěvačka se představila Katty Butaki a nakonec diváky rozproudila i místní skupina "Audioband". Celá atmosféra se nesla ve veselém duchu. K vidění byla výstava s názvem: "Místa času", která měla znázornit město očima dětí. K dispozici byla i pokladnička pro příspěvky na opravu kostela. Pouť i tato výstava se konaly v rámci projektu č. 92  "kostel sv. Jana Křtitele - "Místo bez hranic".


Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.