1. 5. 2018

Rekonstrukce kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné anebo zahájili jsme stavební práce

Myšlenka o rekonstrukci farního kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné vznikla už dříve. Postupně se zajistila statiku objektu, byla rekonstruována elektroinstalace, prováděly se drobné stavební opravy. Nastal čas, aby dominanta našeho města prošla většími opravami. V loňském roce jsme získali grant prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

Hlavním cílem projektu č. 092 „Kostel sv. Jana Křtitele – místo bez hranic“ je oživení kulturního života našeho města, což děláme. V loňském roce jsme pořádali 8 kulturních a společenských akcí. Byly to koncerty gotické hudby v podání Musica Vagantium z Plzně, dva koncerty v letních měsících z filharmonie  Bad Elster,  koncert „Vsaď život na Krista“ – společenství Koinonia z Plzně – Litice, adventní koncert s dechovou hudbou Egerländer Musikanten Ebelsbach, či vánoční koncert ženského pěveckého sboru Luběnky. V rámci zahajovacího koncertu a při tradiční poutní oslavě sv. Jana Křtitele vystoupili i další skupiny a jednotlivci: houslista Marek Pavelec, Hana Bělohoubková se zpěvem, Old Scholl Band – bluesová kapela z Plzně, „Trnky – brnky“ ze Skalné, Katty Butaki, anebo kapela „Audioband“ ze Skalné.

Podobně tomu tak bude i letos.  Koncerty a akce se nyní domlouvají, včas budete informováni. Ale už dnes si do diáře zapište dva termíny, a to 23. června - Skalenská pouť, a 30. září - Slavnostní požehnání opraveného kostela za účasti Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeňského a ostatních hostů.

Druhým cílem projektu je rekonstrukce kostela ve Skalné. Stavební práce, jak jste si určitě všimli, byly zahájené na přelomu roku 2017-2018 a to stavbou lešení na věži kostela. Postupně lešení obklopí celý objekt,  a opravíme věž, střechu, okna, kamenné prvky a nakonec celou fasádu. Práce ještě je dost, ne nadarmo se říká „práce je jak na kostele“, ale doufám, že firma Jurica a.s. stihne vše včas.

Dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši přízeň, dobré slovo, a také za Vaše příspěvky – dary na rekonstrukci kostela. Do veřejné sbírky do konce ledna 2018 přispělo 57 osob (rodin), a na účtu jsme shromáždily skvělých 189.357 Kč. Je to velká pomoc pro farnost, která se podílí na opravě, jako vlastník objektu, částkou cca 5.000.000 Korun. Všem za Vaše dary děkujeme.

Veřejná sbírka pokračuje, a nadále přijímáme dary J. Připomenu, že dárci, kteří přispějí darem větším než 2.000Kč, budou uvedeni (po jejich souhlasu) na pamětní desce v průchodu u hlavního vchodu do kostela. Stejnou „reklamu“ si mohou zajistit i firmy (podmínky rádi zájemcům sdělíme).

Doufám, že se sejdeme ve velkém počtu na dalším koncertě v kostelu, a to už brzo - o Velikonocích.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.

Související položky