25. 6. 2019

Poutní slavnost Skalná 2019

 

Sobota 22, června 2019 byla pro Skalnou významným dnem, kdy se završil projekt EU č. 92: Kostel sv. Jana Křtitele – místo bez hranic, z něhož byla financována oprava vnějšího pláště kostela sv. Jana Křtitele ve Skalné.

Pozvání na slavnostní ukončení projektu přijali starostové partnerských měst Skalná a Neusorg paní Mgr. Rita Skalová a pan Peter König, náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje Daniela Seifertová, zástupce partnerské organizace Mariánskolázeňsko Ing. Josef Švajgl a další hosté.

Slavnostní mši svaté předsedal Mons. Tomáš Holub, biskup plzenský, pozvání přijal i Mons. Dr. Jiří Majkov ICD, generální vikář diecéze a další kněží chebského vikariátu.

Setkání zahájil komorní koncert v podání Evy Mokré (viola) a Martina Matušky (varhany) a pak dostali prostor jednotliví hosté. Pan Ing. Švajgl v krátkosti představil celý projekt, který kromě české části, má i část německou v Neusorgu. Poděkování P. Piotru Libnerovi za iniciaci a prosazení celého projektu zaznělo od obou starostů partnerských měst společně s pozváním na ukončení německé části, které je naplánováno na 15. srpna 2019.

Na závěr slavnostní mše byly Mons. Tomášem Holubem, biskupem plzeňským požehnány tabule připomínající u vstupu do kostela sv. Jana Křtitele jednak samotný projekt EU, ze kterého se oprava kostela financovala a také tabuli připomínající několik desítek dárců, kteří přispěli na samotnou opravu, ať už to byli jednotlivci, rodiny nebo organizace.

V prostorách kostela se návštěvníci mohli seznámit s výborem výtvarných prací dětí ZŠ Skalná s názvem Kostel sv. Jana Křtitele – jak to vidí děti, nechyběly ani fotografie zachycující postupnou obnovu kostela.

 Oficiální část vystřídal kulturní program se společným posezením u občerstvení, na kterém se nemalou měrou podílely kuchařky a cukrářky ze Skalné a ostatních okolních obcí. Kdo ochutnal, neprohloupil, kdyby existovala komise pro vyhlášení nejlepších sladkostí, měla by jednoduchou práci, protože by musela všechny vyhlásit za vítěze. Pokud nevěříte, přujďte se přesvědčit třeba za rok.

Kulturní program zahájil gospelový soubor TOG z Plzně, zatančila skaldská dámská taneční skupina „Trnky – brnky“ a k poslechu, zpěvu i tanci zahrála skupina Audioband.

Reportážní fotografie z poutní slavnosti sv. Jana Křtitele ve Skalné dne 22. 6. 2019. Autor fotografií: Jiří Strašek.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.