Biřmování v Lubech 26_10_2019

Plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub udělil 26. 10. 2018 v kostele sv. Ondřeje, apoštola deseti mlasým křesťanům svátost biřmování.

Děkujme Pánu za tento dar, který je darem nejen pro biřmovance, ale i pro celou farnost. A že to byla opravdu slavnost, to se můžete přesvědčit z fotogalerie.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.