Pouť ve Skalné 2020

Díky, Jene!

 Když byl před několika měsíci v celé republice vyhlášen nouzový stav, mohli jste ve Skalné den co den slyšet hlas kostelního zvonu, který v 17:57 svolával ke společné modlitbě. Ostatně k tomu je i hlas zvonu určen, aby svolával ke společné modlitbě.

Díky webové kameře v kostele a šikovnosti farníků jsme se společně mohli nejen modlit k patronu a ochránci naší farnosti sv. Janu Křtiteli, ale mohli jsme „na dálku“ společně prožívat i velikonoční obřady zvláštní tím, že jsme byli spolu, byť vzdálení několik metrů, kilometrů nebo hraničních čar. Až budou chtít statistici počet připojení, jen pokrčím rameny, protože to opravdu nevím a nedělali jsme to kvůli statistice, ale pro nás, kteří žijeme, pracujeme, vyznáváme svou víru v Boha zde ve Skalné i v celé farnosti.

Společná prosba ke sv. Janu Křtiteli byla zaměřena i na poutní slavnost. Uvolněním opatření jsme ji mohli prožít v nádherný sobotní den 27. června. Je třeba ještě jednou poděkovat všem, kteří vše připravovali, starali se o poutníky a pak zas uklízeli. Všem, kteří zajišťovali program poutě, přispěli dobrotami nebo finančními dary, či jinak.

Slavnostní poutní mši svatou sloužil JM Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem, opat tepelského kláštera. Vzpomínal na dobu, kdy do Skalné přijížděl z Chebu, kde kdo seděl v lavici. Připomněl nám při homilii nádherný odkaz našeho patrona jako hlasatele radostné zvěsti, jako zastánce a ochránce pravdy. Kéž nám tato slova zůstanou dlouho v srdci.

Venkovní program zahájil pěvecký sbor Luběnky následovaný říznou Starovarkou, která v rytmech dechovky to vzala opravdu od asfaltu, protože podlahu pod sebou muzikanti neměli. Další hudební žánry pak doplnil Audioband.

„Lidí jak vo pouti, že?“ pochvaloval si místní rodák s pěnícím nápojem v ruce. „Hlavně, aby nepřišla bouřka, nepršelo a nemuseli jsme honit stan po Skalné!“ dodal druhý s pohledem na oblohu.

I když zabouřilo, sprchlo, nevadilo. Místa pod stanem bylo dost i pro kočárky.

Poděkujme na závěr sv. Janu Křtiteli za jeho pomoc a ochranu a v časech dobrých i zlých se k němu obracejme.   

P. Mgr. Petr Mecl, administrátor in rebus spiritualibus farnosti Skalná

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.