Předběžné výsledky Tříkrálové sbírky 2021

Tříkrálová sbírka v letošním roce probíhala v jiném režimu ,než jsme byli zvyklí. Organizačně sbírku zajišťovala Franí charita Cheb. Předběžné výsledky pro Skalnou najdete v přiloženém souboru pdf, využití výnosu pak v následujícím obrázku. Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost.

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.