Pozdrav chebského vikáře Petra Hrušky

Pozdrav chebského vikáře Petra Hruška a informace o základním rozdělení zodpovědnosti za Řk farnost Skalná od 1. 8. 2021
Vikář chebského vikariátu P. Petr Hruška

Moji milí,

na přání plzeňského biskupa Tomáše Holuba od 1. 8. 2021 se po náročném odchodu P. Piotra Libnera a po nedávném náhlém úmrtí P. Petra Mecla do společné správy opět změní způsob pastýřského doprovázení a správy vaší farnosti. Děje se tak v rámci širších změn, které letos v létě probíhají v celé diecézi (dopis biskupa Tomáše k těmto změném viz ZDE). 

Skalenské farnosti se to týká tak, že od 1. 8. 2021 jí do společné pastorační správy přebírají P. Jaroslav Šašek, dosavadní farář Řk farnosti Planá u Mariánských Lázní a vězeňský kaplan v Kynšperku nad Ohří, a P. Petr Hruška, farář Řk farnosti Cheb a okrskový vikář chebského vikariátu.

Na týden před převzetím, od 26. do 31. 7., jsme byli domluveni, že budeme farnost trochu objíždět, seznamovat se s ní, že zkusíme domluvit alespoň krátké setkání se zápstupci pastorační a ekonomické rady farnosti, abychom i od Vás hned takto v zárodku slyšeli, co považujete z naší strany pro Vaši farnost za důležité a abychom mohli navázat na to, co pro vás přinášelo dobré ovoce.

Oba nás ale zaskočilo naše zdraví. Jaroslav musel tento týden řešit nějaké problémy s nohama, mě zas v úterý na poslední chvíli odoperovali slepé střevo. Do služby budeme tedy nastupovat postupně během prvního srpnového týdne. Oba budeme na přání pana biskupa bydlet v Chebu na faře.

Rád bych Vás za této situace aspoň tímto způsobem informoval o našem základním rozdělení rolí:

  • P. Jaroslav Šašek je pověřen duchovní správou farnosti. Bude tedy ve spolupráci s vámi farníky sloužit bohoslužby, zpovídat, osobně doprovázet lidi v nouzi či na jejich životní cestě, připravovat ke svátostem, oddávat, pohřbívat, spolupracovat na farních akcích a spolu s pastorační radou farnosti bude hledat a pomáhat dozrávat tomu, co ve farnosti přináší ovoce lásky a pokoje. Více se o něm můžete dozvědět ZDE a především ZDE
  • P. Petr Hruška je pověřen správou majetku farnosti a jako okrskový vikář také koordinací pastorační péče ve vikariátu Cheb. Je statutárním zástupcem farnosti. Bude tedy ve spolupráci s farníky a za podpory farní kanceláře v Chebu koordinovat financování, opravy kostelů, prodeje či směny pozemků apod. a bude v kontaktu především s ekonomickou radou farnosti. Jako okrskový vikář se bude s P. Jaroslavem doplňovat při některých bohoslužbách a dalších pastoračních a charitativních aktivitách. Něco se o něm můžete dozvědět ZDE, nebo např. ZDE

Do mnohého nás oba již zasvětil P. Jiří Majkov, dosavadní zastupující správce majetku farnosti (který nastupuje na místo faráře po P. Jaroslavu Šaškovi do Plané), do mnohého budeme pronikat teprve postupně. Rád bych ale už nyní, abyste věděli, že už nyní, kdy se teprve začneme ve farnost rozkukávat jako nováčkové, se na nás můžete telefonicky či mailem obracet. Budeme za to rádi. 

Naše kontakty:

  • Jaroslav Šašek, duchovní správce Řk farnosti Skalná, tel. 607 202 127, jaroslav.sasek@bip.cz 
  • Petr Hruška, statutární zástupce a materiální správce Řk farnosti Skalná a okrskový vikář chebského vikariátu, tel. 608 656 557, hruska@bip.cz 

Mějte se moc hezky a těším se příležitonstě i na osobní setkání!

P. Petr

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.