Svátost bířmování

Křest je rozhodnutím se pro víru. Dospělí se mohou rozhodnout sami za sebe, za děti rozhodují jejich rodiče.

Biřmování je svátostí, kterou se pokřtěný člověk sám rozhodne, že ve svém životě bude Boha brát vážně. Proto se vyžaduje osobní zralost a osobní rozhodnutí. Každý, kdo již byl pokřtěný a neztratil víru (anebo ji opět našel), může po dosažení věku dospělosti (ukončení 14 rok života) tuto svátost kdykoliv v budoucnu přijmout - horní věková hranice není stanovena!

Nebyli jste u biřmování?

Nejbližší termín, kdy se bude svátost biřmování udílet, bude v roce 2018. Přípravu zahájíme v měsicí říjnu 2017. Přesné datům biřmování bude upřesněno.

Zájemce o přijetí této svátosti ať se hlásí na farním úřadě.

První setkání biřmovanců proběhne v rámci setkání mládeže Karlovarského kraje v sobotu 14 října 2017 od 9:30 hodin na faře ve Skalné.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.