Svátost biřmování

Křest je oslava daru Boží láskyplné přísně vůči člověku, vyjádřením důvěry člověka vůči Bohu a rozhodnutím z této Boží přízně utvářet svůj život. Dospělí se mohou rozhodnout sami za sebe, za děti rozhodují jejich rodiče.

Biřmování je svátostí, kterou se pokřtěný člověk sám rozhodne, že ve svém životě bude Boha brát vážně a bude následovat Ježíše Krista. Proto se vyžaduje osobní zralost a osobní rozhodnutí. Každý, kdo již byl pokřtěný a neztratil víru (anebo ji opět našel), může někdy během puberty, ale i kdykoli později, tuto svátost přijmout - horní věková hranice není stanovena!

Nebyli jste u biřmování?

Informujte se u svého duchovního správce o možnostech přípavy na biřmování.

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.