Svátost eucharistie

Slavením eucharistie (tj. účastí na mši sv.) se nám zpřítomňuje Kristova výkupná oběť , kterou za nás přinesl. Připomíná se nám jeho smrt i vzkříšení.

Ve sv. přijímání se může každý z nás osobně setkat s živým Bohem, pozvat ho do svého života a nechat se den za dnem přetvářet. Zároveň je to ale také pozvání ke společenství s druhými, s bratry a sestrami, s nimiž tvoříme jedno „Kristovo tělo“, to je Církev.

Jste pokřtěni, ale doposud jste nebyli u sv. přijímání, anebo již před dlouhou dobou?

Nebojte se vyhledat svého kněze a připravit se rozmluvou s ním na přijetí této svátosti.

Chtěli byste, aby vaše děti šly k 1. svatému přijímání?

Je třeba, aby se připravily na tuto svátost v hodinách křesťanské výchovy, na které je nutné se domluvit s duchovním správcem.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.