Svátost křtu

Křest je rozhodnutím se pro víru. Dospělí se mohou rozhodnout sami za sebe, za děti rozhodují jejich rodiče. Křest lze udělit také malým dětem, jejichž alespoň jeden z rodičů je věřící, který byl sám pokřtěn. Ani tehdy, když rodiče dítěte nejsou pokřtěni, není vše ztraceno. Mohou se před křtem svého dítěte i oni sami připravit tak, aby mohli být pokřtěni společně jako jedna rodina. V případě školou povinných dětí se již přihlíží také k tomu, aby děti znaly základní pravdy o víře, které se mohou dozvědět na hodinách křesťanské etiky, a aby křest nebyl proti jejich vůli.

Chcete se nechat pokřtít anebo hledáte odpověď, zda je křest nutný?

Nebojte se přijít za knězem kdykoliv a domluvit s ním osobní setkání. Poté následuje příprava ke křtu formou osobních i společných setkání (katechumenát).

Chcete nechat pokřtít své dítě (0-6 let)?

Jste srdečně zváni k setkání s knězem, který se vám bude individuálně věnovat. Tuto přípravu ke křtu můžete absolvovat již v době těhotenství před narozením dítěte, vyhnete se tím starostem s jeho hlídáním a krmením po narození.

Chcete nechat pokřtít své dítě (7-14 let)?

Takovéto dítě už si zaslouží, aby o víře něco vědělo. Je tedy potřebná jeho příprava na křest. Je dobré, aby absolvovalo tuto přípravu formou hodin křesťanské etiky.

Bližší podrobnosti získáte na faře.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.