Svátost křtu

Svátost křtu v katolické církvi je slavením Boží důvěry v člověka a zároveň vyjádřením rozhodnutí odpovědět naší osobní důvěrou vůči Bohu ve společenství katolické církve. Dospělí se mohou rozhodnout sami za sebe, za děti rozhodují jejich rodiče.

Křest lze tedy udělit také malým dětem, jejichž alespoň jeden z rodičů je věřící, který byl sám pokřtěn, a druhý z rodičů s tím souhlasí. Ovšem ani tehdy, když rodiče dítěte nejsou pokřtěni, není vše ztraceno. Mohou se před křtem svého dítěte i oni sami připravit tak, aby mohli být pokřtěni společně jako jedna rodina. V případě školou povinných dětí se již přihlíží také k tomu, aby děti znaly základní pravdy o víře, které se mohou dozvědět od rodičů a při výuce náboženství na faře, a aby křest nebyl proti jejich vůli.

Chcete se nechat pokřtít anebo hledáte odpověď, zda je křest nutný?

Nebojte se přijít za knězem kdykoliv a domluvit s ním osobní setkání. Poté následuje příprava ke křtu formou osobních i společných setkání (katechumenát).

Chcete nechat pokřtít své dítě (0-6 let)?

Jste srdečně zváni k setkání s knězem, který se vám bude individuálně věnovat. Tuto přípravu ke křtu, zahrnující 1 až 3 setkání dle potřeby, můžete absolvovat již v době těhotenství před narozením dítěte, vyhnete se tím starostem s jeho hlídáním a krmením po narození.

Chcete nechat pokřtít své dítě (7-14 let)?

Takovéto dítě už si zaslouží, aby o víře něco vědělo. Je tedy potřebná jeho příprava na křest. Je dobré, aby absolvovalo tuto přípravu v rámci setkávání s ostatními dětmi z věřících rodin ve farnosti.

Bližší podrobnosti získáte u svého duchovního správce.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.