Svátost manželství

Křesťanské manželství je láskyplným a trvalým spojením dvou životů muže a ženy. Nejde pouze o právní smlouvu, podobnou úřední svatbě. V kostele slaví svátost manželství ti, kteří chtějí, aby Bůh jejich sňatku požehnal a doprovázel ho. Proto může o svátost manželství v katolické církvi žádat ten pár, kde alespoň jeden ze snoubenců je katolicky pokřtěný a věřící.

Někdy se stává, že teprve po létech soužití některý z partnerů zatouží po požehnání - aby mohl přijímat ostatní svátosti, je nutné nejdříve stvrdit svůj manželský slib (učiněný před léty na úřadě) bez velkých ceremonií a neveřejně před Bohem. Stačí se informovat u kněze.

Uvažujete o svatbě v kostele?

Pro slavení církevního manželství je nutná alespoň základní příprava k sňatku, zpravidla zahrnující 6 - 8 setkání. Některá jsou s oddávajícím knězem, další mohou být s domluvenými odborníky a oblasti důležité pro manželský život.

Je možné zkombinovat i osobní a online verzi přípravy (zkušenosti účastníků online verze najdete ZDE). 

Domluvte si proto svou přípravu včas (minimálně dva měsíce před termínem svatby), dokonce i tehdy, když  přesný termín svatby zatím neznáte.

 

K církevnímu manželství je zapotřebí:

  • aby oba snoubenci chápali manželství jako nerozlučné, věrné, s otevřeností přivést na svět dítě
  • aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěný katolík
  • aby žádný ze snoubenců nebyl rozvedený po předchozím platném manželství (dva nekatolíci uzavírají církevně nerozlučitelné manželství i občanským obřadem!)
  • aby v případě různosti víry oba snoubenci učinili písemné prohlášení o katolickém křtu a výchově dětí a vzájemné toleranci ve víře
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.