Svátost smíření

Pokaždé, když sobě či druhým uškodíme špatným myšlením, slovy či skutky, kterým říkáme hříchy, je nás milosrdný Bůh zve do své náruče, aby nám nabídl odpuštění, smíření, uzdravení ran těchto hříchů, ať by byly jakkoli hluboké, a pomoc při hledání cesty nápravy. Při tom všem nám může pomoci slavení svátosti smíření. 

Každý katolický křes´tan je povinen slavit svátost smíření alespoň jednou za rok, nejlépe v době přípravy na velikonoční svátky či v čase jim blízkém. 

Mnoho věřících však slaví svátost smíření častěji, např. jednou za měsíc až čtvrt roku, protoře tak mohou Bohu mnohem konkrétněji svěřit slabá místa ve svém životě, vystavit je Božímu milosrdenství a nechat se knězem doprovázet na cestě proměny. 

Potřebujete se smířit s Bohem a najít pokoj v srdci?

Svátost smíření lze slavit v rozhovoru s knězem zpravidla  1/2 hodiny před mší sv. nebo po osobní domluvě kdykoliv.

Jste pokřtěni, ale nebyli jste nikdy u zpovědi?

Hledajících, jako jste vy, je více, než byste si mysleli, takže se u svého duchovního správce informujte, kdy a jak se můžete připravit

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.